תקופת ביטוח מבוקשת | Insurance period requested

3. הצהרת בריאות | Health declaration

שאלות כלליות על מצב רפואי | General questions on the medical state

1. בדיקות אבחנתיות | Diagnostic tests*

האם עברת ב-10 השנים האחרונות או הומלץ לך לבצע את אחת או יותר מהבדיקות: צינטור, מיפוי לב, אקו לב, MRI, CT אנדוסקופיה, קולונוסקופיה, גסטרוסקופיה, בדיקות לגילוי גידול ממאיר, ביופסיה ודם סמוי?

Have you undergone in the course of the last 10 years or have you been given a recommendation to undergo one or more of the following tests: catheterization, a cardiac scan, echocardiogram, MRI, CT, endoscopy, colonoscopy, gastroscopytests for detection of a cancerous tumor, biopsy and occult blood?

שאלות על מחלות | Questions about diseases

האם אובחנת במהלך חייך במחלות ו/או הפרעות ו/או בעיות רפואיות הרשומות מטה?

Were you ever diagnosed with the diseases and/or disorders and/or medical problems listed below?

מערכת עצבים והמח | The nervous system and the brain/h2>

טרשת נפוצה, ניוון שרירים, שיתוק, התכווצויות (אפילפסיה), T.I.A , אירועי מוחי, שטף דם במוח (C.V.A ), רעד, הפרעות בשיווי משקל, פרקינסון.

Multiple sclerosis, muscular dystrophy, paralysis, spasms (epilepsy), T.I.A, stroke, brain hemorrhage (c.v.a), tremor, ataxia, Parkinson.

הפרעות נפשיות | Diagnosed mental

הפרעות נפשיות מאובחנות וניסיון התאבדות

Diagnosed mental disorders and attempted suicide

דרכי נשימה | Respiratory system

מחלת ריאות חסימתית כרונית copd, סיסטיק פיברוזיס, שחפת, גניחת דם, זיהומים חוזרים בדרכי הנשימה.

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Cystic Fibrosis, tuberculosis, hemoptysis, repeat respiratory tract infections./p>

אי ספיקת כליות | KidneyRenal failure

אי ספיקת כליות, ציסטות בכליה, פגיעה בתפקוד כלייתי, בלוטת הערמונית

renal cysts, renal dysfunction, Prostate.

מחלות ממאירות | Malignant diseases

גידול/ים ממאיר/ים או טרום ממאירים, פוליפים

malignant or precancerous tumor/s, polyps

מחלות ממאירות | Malignant diseases

מחלות זיהומיות, מחלות אוטואמוניות, פוליו, מחלות מין ואיידס/נשא HIV.

Infectious diseases, autoimmune diseases, polio, venereal diseases and AIDS/ HIV.Infectious diseases, autoimmune diseases, polio, venereal diseases and AIDS/ HIV.

לתשומת לבך, הפוליסה הנ"ל אינה מכסה מקרה ביטוח הנובע ממצב רפואי קיים.For your information – the policy does not provide coverage for event resulting in a pre-existing medical condition